איסור כפל האישום

משפטים: כרך ג
משה שלגי

ענייננו להלן ייסוב על האיסור הראשון, כפי שהוא משתקף בסעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965. הבעיה העיקרית בסוגייה זו, והיא אשר תעסיקנו כאן בעיקר, היא מתי יש לראות אישום כאישום במעשה שהנאשם כבר נדון עליו במשפט קודם. עד היום טרם ניתן פירוש מוסמך לסעיף 2 האמור, והשאלה היא מה פירושו הנכון, או, ביתר דיוק, כיצד ניתן לפרשו באורח הנאות ביותר.