אגב החקיקה, ה"מיני-רפורמה", מודל השילוב המלא ומיסוי תאגידים בישראל

משפטים: כרך כ
דוד גליקסברג

מיסוי ההכנסה בישראל עבר לאחרונה מהפך רב-משמעות, כשבמרכזו הקטנת נטל מס-ההכנסה. שינוי זה מכונה על-ידינו "מיני-רפורמה", משום שכוונתם המקורית של יוזמי שינוי זה היתה לבצע רפורמה מקיפה במיסוי ההכנסה בישראל כאשר השינוי האמור מהווה את הצעד הראשון לכך. הצעד השני והמשלים היה אמור להתבצע באמצעות הקמת ועדה ציבורית שתמליץ על תוכנו של צעד זה. כידוע, מסקנותיה של ועדה זו, המצויות ב"דו"ח ועדת המומחים לרפורמה במס הכנסה" הוגשו, אלא שחקיקתן מתעכבת עקב קיומו של דיון ציבורי נקוב אודות המלצותיה של הוועדה. במאמרנו זה נבחן תחילה את המיני-רפורמה, הן בהשוואה למצב שקדם לה הן לאור המודל הרצוי של מיסוי התאגיד ובעלי-מניותיו.