קבילותם של פלטי מחשב כראיה

משפטים: כרך כ
עופר ארגוב

המחשב הוא אחת ההתפתחויות הדרמטיות של המאה העשרים. דומה, שאין תחום בחיינו אשר אינו מושפע ממהפכת המחשבים. כדי להבין את ממדיה של מהפכה זו ומשמעותה, די לנו שנציין כי ראשוני המחשבים נכנסו לשימוש פחות או יותר רגיל רק בתחילת שנות החמישים של המאה הנוכחית. מאז, במשך פחות מארבעה עשורים, אין כמעט תחום שאליו לא חדר השימוש במחשבים - החל ממחשבים אישיים לעיבוד תמלילים ומשחקי-ילדים, דרך מחשבים המסדירים הנהלת־חשבונות וניהול מלאי של רשתות־שיווק וכלה במחשבי־ענק המנהלים בקרת־אוויר של נמלי תעופה או מערכות־תקשורת בינלאומיות. ואלה, מן הסתם, רק דוגמאות מעטות. גם עולם המשפט לא נותר אדיש להתפתחות מואצת זו: מחד גיסא, נעשה שימוש גובר והולך במחשבים לשם הכנת דיון משפטי; מאידך גיסא, וזה העיקר, חדירתם של המחשבים לעולם המציאות היומיומית היתה חייבת לבוא לידי ביטוי גם בתחומי המשפט המהותי. הופעתם של המחשבים יצרה ספקטרום חדש של בעיות, אשר מחייבות התאמה וחידוש בכל ענפי המשפט.