מיזוג חברות בישראל

משפטים: כרך כ
ידידיה שטרן

רכישת חברות יכולה להתבצע תוך שימוש באחת מטכניקות־הרכישה העיקריות הבאות: רכישת נכסים, הצעת רכש ומיזוג חברות. בישראל קיימת המסגרת החוקית לרכישת חברות בדרך של רכישת נכסים ובדרך של הצעת רכש, אך אין אפשרות לקיים מיזוג בין חברות. החסרון בדיני־החברות הישראליים בולט לעין נוכח העובדה כי מיזוג בעולם כדרך הנפוצה ביותר, הן מבחינת מספר העסקאות והן במונחים של ערך הנכסים הנרכשים, לרכישת חברות. מטרת מאמר זה לבחון את הצורך ואת האפשרות לאימוץ הסדר למיזוג חברות כחלק מהדין הנוהג בישראל.