רישום כפול כאמצעי לביצור שליטה: השלכותיו על שאלת הפרשנות הראויה של סעיף 46ב לחוק ניירות ערך

משפטים: כרך מח
עדי ליבזון

רשימה זו מאירה את תופעת הרישום הכפול באור חדש: האפשרות להשתמש ברישום כפול כאמצעי לביצור שליטה. הרישום הכפול של חברת יעד פוטנציאלית מייקר את עלות ההשתלטות העוינת עליה ובכך מרתיע שחקנים המעוניינים לבצע את ההשתלטות ומונע אותה. אפשרות זו משפיעה על השאלה כיצד יש לפרש את סעיף 46ב לחוק ניירות ערך האוסר רישום בבורסה של חברות עם שני סוגי מניות, סוגיה שעלתה לאחרונה לדיון במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב. הרשות לניירות ערך נוהגת לפרש את הסעיף בהרחבה ולהסיק שהוא אוסר גם רישום של חברות עם אמצעים חלופיים לביצור שליטה כגון גלולות רעל. בפסק הדין בעניין Mylan ' נ Perrigo עלתה השאלה אם אכן יש לאמץ פרשנות מרחיבה זו ולהחילה גם על חברות זרות הרשומות בבורסה בתל אביב. בית המשפט הונע לאמץ פרשנות מצמצמת לסעיף משיקולי מדיניות: להקל את רישומן של חברות זרות כדי להתמודד עם בעיית "התייבשות" הבורסה ולהגדיל את מספר החברות הנסחרות בה. לטענתי, בסוגיית האפשרות להשתמש ברישום כפול כאמצעי לביצור שליטה אותם שיקולי מדיניות מצדיקים את הפרשנות המרחיבה דווקא, שכן מספר החברות הזרות הנסחרות בבורסה בתל אביב עשוי דווקא לעלות בעקבות הגברת הרגולציה על החברות הנסחרות בה, כגון אימוץ פרשנות מרחיבה לסעיף 46ב.