אכיפת החוק על אנשי ציבור (המשפט הפלילי והזירה הציבורית בשנת ה-50 למדינה)

משפטים: כרך ל
עדנה ארבל

זיכויים של נבחרי ציבור בעת האחרונה עומד במוקד התעניינות הקהילה המשפטית והציבור הרחב. בבחינת סוגיה זאת יש היבטים ספציפיים הרלוונטיים לבחינת פסק-דין מסוים, וישנם היבטים כלליים העולים מבחינת רוחב של הנושא. בהקשר אחרון זה, ייבחנו מגמות במשפט המנהלי והפלילי: מחד, הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית בתחום הפלילי, ומאידך, פסיקת בתי המשפט, בשבתם בפלילים, בעניינם של אישי ציבור. זאת, תוך עמידה על חובתה של התביעה הכללית, המצווה לקיים מדיניות העולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה, להיות קשובה לשני סוגי המסרים המגיעים מבתי המשפט, אשר מציאת האיזון ביניהם הינה לעיתים מלאכה קשה ביותר.