המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה

משפטים: כרך כז
אהרן ברק

מאז פרשת קול העם הוכר חופש הביטוי כערך יסוד של משטר מדינת ישראל. כיום ניתן לדבר על מסורת חופש הביטוי בישראל. למסורת זו מספר בעיות. חלקן קשורות למבחן קול העם עצמו. חלקן קשורות ליחסה של המסורת לתקשורת הציבורית (טלוויזיה ורדיו) ולעיתונות הפרטית. עיקר הרשימה בוחן עניין אחרון זה. העיתונות הפרטית נהנית מחופש ביטוי. עם זאת היא עצמה במה אשר אמורה להגשים את חופש הביטוי של בני הציבור. כדי להבטיח הפעלה ראויה של חופש זה, מוצעת למחשבה התיזה לפיה יש לראות בעיתונות הפרטית ״גוף דו־תכליתי״. מכוח מעמד זה יוטלו על העיתונות הפרטית מספר חובות המוטלות על גוף ציבורי, כגון החובה להימנע מניגוד עניינים, איסור ההפליה, החובה לקיים דיווח אמיתי ואמין וזכות הגישה. הרשימה מנתחת את מעלותיה וחסרונותיה של ההצעה, ומעמידה אותה לבחינת הציבור.