זכויות היסטוריות

משפטים: כרך כא
חיים גנז

טיעונים של זכויות היסטוריות הושמעו לא רק לגבי טריטוריות: מלינה מרקורי, שרת־התרבות של יוון, דרשה מבריטניה את אוצרות האקרופוליס, על־יסוד טיעונים כאלה. האם יש ממש בטיעונים האלה? האם יכולות זכויות היסטוריות להוות בסיס לזכות לריבונות טריטוריאלית?. אנסה להשיב כאן על השאלות האלה באמצעות טיעונים של מוסר מדיני.