על משפט, שיפוט וצדק

משפטים: כרך כז
אהרן ברק

תפקידנו כשופטים הוא להכריע בסכסוכים על־פי המשפט. שואפים אנו, עם זאת, כי ההכרעה שלנו תעשה צדק בין הצדדים. כמו כן שואפים אנו כי ייעשה לא רק צדק במשפט המתנהל בפנינו אלא גם צדק במשפט הישראלי כולו. על רקע זה מתעוררת אצל כל שופט ושופט השאלה, מהו היחס בין משפט וצדק בעשיית צדק בבית־המשפט. לפני דקות מספר נשבעתם ״לשפוט משפט צדק״. ומהי חובתכם אם המשפט אינו צודק? אין זו אך שאלה תיאורטית שפילוסופים עוסקים בה. זוהי שאלה פרקטית, שכל שופט נתקל בה. כבעניינים אחרים, גם בעניין זה הפילוסופיה היא עניין מעשי מאוד לשופט. כיצד על השופט לשפוט כאשר קיים ניגוד, לכאורה, בין משפט וצדק.