איל זמיר וברק מדינה, משפט, כלכלה ומוסר (הוצאת אוקספורד)

משפטים: כרך מא
אריאל פורת

בספר מושא הביקורת מציעים זמיר ומדינה תאוריה מרתקת ליישוב שיקולים תוצאתניים עם דאונטולוגיים בתוך שיטת המשפט ומיישמים את התאוריה שהם מציעים בכמה תחומים משפטיים. בחלק הראשון של הביקורת נבחנת בקצרה דרך חלופית ליישוב שיקולים תוצאתיים עם דאונטולוגיים, נמתחת ביקורת על האופן שבו זמיר ומדינה מציעים לבחור מבין דרכי פעולה שונות שמפרות מגבלות דאונטולוגיות ועם זאת מותרות לכאורה מכיוון שהתועלת שבהן רבה במיוחד, ונמתחת ביקורת על טענה של זמיר ומדינה באשר לאופן שבו על המשפט להתייחס לסיכונים קטנים לעומת סיכונים גדולים. החלק השני של הביקורת מתמקד ביישום התאוריה של זמיר ומדינה בתחום דיני החוזים, הן בדיני כריתת החוזה והן בדיני התרופות בגין הפרתו. בין היתר מבוקרת עמדתו של זמיר ומדינה שעל פיה כל הפרת חוזה היא הפרה של מגבלה דאונטולוגית.