על אהרן יורן

משפטים: כרך לב
אוריאל פרוקצ'יה

מתכנסים אנו כאן לערב עיון לזכרו של חברנו אהרן יורן, שהלך מעמנו בטרם עת. הימים והשנים חולפים וזכרו עודנו רענן, כאילו נסתלק מאיתנו רק אתמול. על אהרון האדם כבר נזדמן לנו לדבר ועוד נדבר בו גם בעתיד. הערב ברצוני להוסיף כמה מלים על תרומתו הגדולה של יורן החוקר לנושאו של יום העיון הזה - דיני החברות בישראל.