מדיניות כלכלית במשבר: הגיע החורף, והמשק בלבוש אביבי

משפטים: כרך מ
מומי דהן

הטענה המרכזית של המאמר היא שהמדיניות הכלכלית שהונהגה בישראל בשנים האחרונות הכינה את המשק לאביב כלכלי והותירה אותו חשוף לתנאים של חורף, ודאי לחורף הכלכלי שאליו נקלע המשק העולמי ב-2008. המאמר מדגים זאת בשלושה תחומי מדיניות: מדיניות הסיוע לאוכלוסייה החלשה שמצריכה תעסוקה מלאה בשוק העבודה, מדיניות החיסכון הפנסיוני שזקוקה לשוק הון משגשג ומדיניות המיסוי שהולמת משק בגאות כלכלית. המשבר הכלכלי העולמי מחייב לחשוב מחדש אם השילוב של תשואה גבוהה וסיכון גבוה – המאפיין את המדיניות הכלכלית בישראל – תוא םאת העדפותיו של הציבור הישראלי.