תגובות הקוראים: התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת לסיים את עונת המשחקים

משפטים: כרך יז
גבריאל בך; אהרון קירשבנאום; משה שלגי; יעקב רובין