ועדת החקירה — מלחמת יום־הכיפורים : המאזן הכולל — לכף זכות

משפטים: כרך ח
שמעון שטרית

הפירוש שנתנה הועדה לחקירת אירועי מלחמת יום הכיפורים לסעיף 15 לחוק ועדות החקירה, תשכ״ט-1968 ,ופסיקת בית המשפט הגבוה לצדק בעתירותיו של האלוף שמואל גונן כנגד הועדה שימשו מוקד להתעניינות מצד ציבור המשפטנים בפרט והציבור בכלל. ואין תימה בכך, משום שמלחמת יום הכיפורים היתה אחד האירועים המכריעים בתולדות מדינת ישראל והציבור מגלה התעניינות ערה בכל הקשור באירוע זה. ואמנם, למרות הזמן שחלף מאז תום החקירה, ממשיכות החלטתה של הועדה ופסיקת בג״צ בעניין הזכויות הדיוניות שניתנו לאנשים שהחקירה עסקה בהם, להעסיק את הציבור. רשימה זו תעסוק בפירושה של הועדה לסעיף 15 תוך הענקת שימת לב מיוחדת לנסיבות המדיניות והחברתיות ששררו באותה שעה, ותוך התייחסות לביקורת שנמתחה על פירוש זה. מטרת הרשימה להראות, כי על אף הקשיים שמעורר פירושה של הועדה לסעיף 15 במישור הפרשנות החקיקתית ובמישור דרישות הצדק, המאזן הכולל נוטה לכף זכות.