על הזכות שלא להצטרף לארגון עובדים

משפטים: כרך ג
יצחק זמיר ופרנסיס רדאי

האם ראוי שהחוק יכיר בתוקפם של הסדרים בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים, לפיהם לא יתקבל אדם לעבודה, או לא ינתן לו להמשיך בעבודה, אלא אם יהיה חבר באותו ארגון עובדים. רשימה זאת מכוונת להציג את הבעיה, לתאר את המצב הקיים בישראל ובמדינות אחרות, להעלות את השיקולים בעד ונגד חוקיותם של הסדרים כאלה, ולהציע פתרון.