לזכרו של צבי בר-ניב ז״ל

משפטים: כרך טז
יצחק זמיר

השופט צבי בר־ניב, זכרונו לברכה, הנשיא הראשון של בית הדין הארצי לעבודה, זכה למעמד שרק מתי מעט זכו לו: להיות המייסד והיוצר של ענף מדעי. ניתן לומר עליו שהוא היה האב־המייסד, וגם הרוח החיה, של דיני העבודה במדינת ישראל. כשם שדיני העבודה במדינת ישראל עמדו במרכז חייו, כך היה מצוי במרכז הדינים האלה, עד שהם מתמזגים ליצירה גדולה אחת.