הצעת חוק רישום עבריינות, תש״ל - 1970

משפטים: כרך ג
ש.ז פלר

שני הענינים אשר החוק המוצע (להלן - ההצעה) בא להסדירם הם: ניהול הרי­שום של העבר הפלילי של אלה שיש להם עבר כזה והשימוש במידע הכלול ברישום, הן מבחינת מסירתו והן מבחינת ההתחשבות בו. ברצוננו לדון להלן בשני העניינים הללו, אולם בסדר הפוך לאמור, ולהעיר את הערותנו העקרוניות לגבי ההסדרים המוצעים; לאחר מכן, נתעכב גם על כמה אספקטים משניים יותר של צורה וניסוח.