על זכות השתיקה

משפטים: כרך א
אליהו הרנון

"אילו היו מתאספים עברינים מכל הסוגים מנסחים שיסה לפי אוות נפשם, האם לא היה הכלל הזה [זכות השתיקה] הראש והראשון שהיו קובעי לבטחונם הם? חפות - אף פעם לא תנצל זכות זו; חפות תדרוש את זכות הדיבור כפי שאשמה תקרא לעזרתה את זכות השתיקה״.

דברים חריפים אלה של ג'רמיי בנתם, נאמרו כבר לפני למעלה מ-100 שנה וצוטטו פעמים רבות, הן בפסיקה והן בספרות המשפטית. אף על פי כן, ממשיכים עד היום לדבר על זכות השתיקה של הנאשם כאחד מעקרונות היסוד של המשפט הפלילי. לאחרונה הועלו הצעות שונות לייעול סדרי הדין הפלילי ונתעוררה הבעיה, האם אין ברפורמות המוצעות משום פגיעה בזכות השתיקה. מן הראוי, איפוא, לבחון מהי המשמעות של זכות השתיקה, באיזו מידה היא אמנם מוכרת הלכה למעשה והיש הצדקה להמשך קיומה.