הוראה אחת, פירושים לה שניים (ע"פ 399/68 מדינת ישראל נ. זוסמן)

משפטים: כרך א
משה גוטסמן

האם ניתן לתת לאותה הוראת חוק שני פירושים שונים? האם בית־המשפט העליון כפוף להחלטה שיצאה ממנו במקרה קודם, ואשר היא מפרשת הוראת חוק פלילי שלא כדין? שאלות אלו, הנוגעות לפרשנות חוקים, התעוררו במקרה שלפנינו לרקע הוראות חוק החנינה, תשכ״ז—1967.