הערת מערכת: הטלת אחריות על יבואן בגין נזקי רכוש שנגרמו מפגם במוצר מיובא

משפטים: כרך נא
הדס פירר-אש

התפתחות השוק הגלובלי מציבה אתגרים שונים לפתחו של המחוקק. בין היתר תופעת הייבוא ההולכת ומתרחבת מעלה שאלות שונות הנוגעות להיקף האחריות של יבואנים למוצרים מיובאים, במיוחד בכל הנוגע ליבואנים שאינם רשמיים. לעומת הטלת האחריות על יבואנים בגין נזקי גוף הנגרמים מפגם במוצר המיובא המוסדרת בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם–1980, הטלת האחריות על יבואנים בגין נזקי רכוש אינה מוסדרת ספציפית, והיא מתאפשרת כיום מכוח עוולת הרשלנות או מכוח דיני החוזים. ברשימה זו אבקש לבחון כיצד מתמודדים בתי המשפט עם מקרים מסוג זה ולטעון כי נדרשת החמרה של משטר האחריות הנוהג בנושא. אראה כי צורך זה משתקף בפסיקת בתי המשפט, אשר מגלה חוסר קוהרנטיות בכל הנוגע להטלת אחריות מכוח עוולת הרשלנות, ואציע שני מודלים אפשריים להחמרת אחריות זו. בשימוש כל אחד מהמודלים המוצעים ברשימה זו עשוי לסייע בגיבוש משטר האחריות הרצוי בנוגע ליבואנים, להסדרת הכללים המשפטיים הדרושים לצורך הגשמתו, ובסופו של דבר, ואף חשוב לא פחות מזה, להתפתחות כללי זהירות וסטנדרט התנהגות ראוי מצידם של היבואנים עצמם.