בזכות הצעת זכויות

משפטים: כרך לז
עמרי ידלין

הצעת זכויות היא מכשיר מקובל לגיוס הון: החברה פונה לבעלי המניות שלה ומציעה להם את הזכות לרכוש בה מניות נוספות. מנגנון זה, בעל החזות התמימה לכאורה, מאפשר לשחקנים בשוק לנקוט טקטיקות מתוחכמות ולהשיג מטרות שקשה להשיגן בדרכים אחרות. אין זה פלא שבמרכזם של שניים מפסקי הדין החשובים ביותר בדיני חברות - גליקמן נ׳ ברקאי ושאשא נ׳ בנק אדנים - עמדה הצעת זכויות. רשימה זו באה להדגים כיצד הבנה עמוקה של מנגנון הצעת הזכויות עשויה לסייע בהבנת הכללים המשפטיים שיצר בית המשפט בפסקי דין אלו, ובפיתוח כלים לביקורת על פסקי דין אלו. כמו כן, הבנה עמוקה כזו עשויה לסייע בניסוח תקנונים, בתכנון עסקאות ובמציאת פתרון הולם לסכסוכים הנוגעים להצעת זכויות.