מעמדן של רשויות־מס בהליכי חדלות-פירעון

משפטים: כרך כא
דליה אבן-להב

לאחרונה נדרש בית־המשפט העליון לשאלת היחס בין הזכות השמורה לרשות שדות־התעופה לעכב נכסים עד לתשלום האגרות בגין הנכסים, לבין ״נושים מובטחים״ של חברה בהליכי חדלות־פירעון, בעניין שנדון והוכרע בבית־המשפט העליון בע״א 790/85, 806/85, 143/86, 180/86 רשות שדות התעופה ואח׳ נ׳ ד״ר י׳ גרוס, עו״׳ד (כונס נכסים) ואח׳. פסיקתו של בית־המשפט העליון, מפי השופט גולדברג, לעניין זכות העיכבון וקביעותיו לעניין סדרי הנשייה, מעוררת שאלות נכבדות באשר לרקמת היחסים העדינה שבין נושיו של חייב חדל־הפירעון לבין רשויות־המס כנושה. שאלות אלה הן נשוא רשימתי זו.