הצבעה תוך ניגוד אינטרסים בדיני חברות

משפטים: כרך כט
זוהר גושן

בעיית החשיפה להצבעה תוך ניגוד אינטרסים בדיני חברות מוצאת את ביטויה בכל קבוצת מחזיקים בניירות־ערך, כאשר חלק מחברי הקבוצה (בדרך־כלל הרוב) נמצאים משני עברי עסקה המתבצעת עם הקבוצה. במקרים אלו יש חשש כי הרוב ינשל את המיעוט. ההצבעה תוך ניגוד אינטרסים שוללת את יעילותו של מנגנון ההצבעה כאמצעי לגזירת העדפה של הקבוצה מתוך עמדותיהם האינדיבידואליות של חבריה. עובדה זו מחייבת להתמודד עם בעיית ההצבעה תוך ניגוד אינטרסים.