מקריות ותיאוריה בעשיית משפט

משפטים: כרך כט
אלכס שטיין

 הרצאתי תעסוק בקביעת תכנים לכללי משפט קיימים - נושא הממוקם בגדרה של תורת־השפיטה, שהיא חלק מתורת־המשפט הכללית. המדובר בנושא סבוך ומורכב, שבמרכזו עומדת בעיית המיתודה. כדי להבין את משמעותו של כלל משפטי פלוני, לעולם עלינו לשאול ״מהו הרציונל העומד מאחורי הכללי״. שאלה זו היא שאלת המפתח: האם ישנה שיטה שבעזרתה ניתן להכריע בשאלה זו הכרעה אובייקטיבית?