גורלו של חשבון המשותף לשני בני הזוג במות אחד מהם

משפטים: כרך י
דורון נוימן

אחת הצורות הנפוצות ביותר להפקדת כספים בבנקים, אם לא הנפוצה שבהן, היא ההפקדה בחשבון בנק משותף, שהוא חשבון בנק הרשום על שם שניים, או יותר, ואשר לכל אחד מהם הזכות לפעול בחשבון. באמרנו חשבון בנק הרשום על שם השניים, אחת האפשרויות, הצצה כמעט מאליה, היא חשבון בנק הרשום על ש שני בני הזוג. 

לחשבון שכזה, או ליתר דיוק, לשאלה מה יעלה בגורלו של הכסף עם מות אחד מבני הזוג, נייחד את דברינו. לשאלה זו חשיבות מרובה לגבי הירושה והיורשים. למי שייך הכסף? האם לבן הזוג הנותר בחיים, או שמא לעיזבון בן הזוג שנפטר? בהיות חשבונות בנק משותפים לבני זוג ולאחרים תופעה נפוצה ביותר, אך טבעי הוא שבמרוצת הזמן נטו הבנקים ליצור סטנדרטיזציה בתנאי ההפקדה. אחד מתנאי ההפקדה הנפוצים הוא תנאי "אריכות הימים" או ה"היוותרות בחיים". זהו תנאי לפיו  מסכימים כל הצדדים כי בעת פטירת אחד מבעלי החשבון המשותף הזכות בידי זה שנותר בחיים להמשיך ולנהל את החשבון, ואין הבנק רשאי לשעות לפניות יורשי הנפטר. לתנאי זה נייחד את דברינו וננסה לראות איזה תשובה הוא נותן לשאלה שהצגנו בראשית דברינו: מה יעלה בגורל הכסף?

בתנאי ה"היוותרות בחיים" מסכימים הצדדים למי הזכות להמשיך ולנהל את החשבון, והצדדים כאן אינם רק בעלי החשבון, אלא גם הבנק. במשולש שנוצר ניתן להבחין בשני מישורי יחסים. האחד - מישור היחזסים שבין הבנק ללקוחותיו, שהם לענייננו בעלי החשבון המשותף; והשני - מישור היחסים שבין בעלי החשבון המשותף לבין עצמם. אכן, זהו הפן השני של שאלתנו, כיצד ינהג הבנק במות אחד מבעלי החשבון המשותף: האם מותק לו להעביר את כל הסכום שבחשבון לידי הנותר בחיים, או שמא עליו לנקוט דרכים אחרות? שאלות אלה ננסה לברר בהמשך דברינו.