מיניות מגדר ומשפט - חלק ב: לקראת המשגה חדשה של מיניות נשית במשפט הישראלי

משפטים: כרך מה
שולמית אלמוג וקארין כרמית יפת

המאמר מציג המשגה עכשווית של המיניות במשפט. חלקו הראשון חשף כיצד המשפט תורם להפיכת כלכלת המין לקלקלת המין ומהווה גורם המעכב את תפיסת המיניות הנשית כמקור לעונג, כוח והעצמה. חלק זה מזהה "מכלול אסטרטגי" נוסף הפועל במסגרת מערך המיניות, מעבר לאלה שזיהה פוקו, וטוען כי "קלקלת המין" פועלת בתיווכו של מכלול אסטרטגי זה, אותו אנו מכנות "סקאלת ההשפלה". סקאלת ההשפלה היא כלי מודרני למשטור מיניות נשית המושתת על הצמדת מחיר חברתי של בושה לכל פעילות מינית נשית הנחזית כחורגת מגבולות מגדריים מוגדרים. המחקר מזהה כיצד גם במאה ה-21, שבה נורמות של מוסרנות מינית הן לכאורה נחלת העבר, עדיין משמרת החברה, בסיוע המשפט תיוג של נשים לפי האופן שבו הן נתפסות כמשתמשות במשאב המין, וקונסת מופעים שונים של שימוש במיניות הנשית, החל משימוש "לגיטימי" לכאורה, הכרוך במידה נמוכה של השפלה, ועד לזנות, נקודת האל-חזור שבתחתית סקאלת ההשפלה.

על רקע זה, המאמר מציע מיפוי של נורמות משפטיות התורמות לקיומה של סקאלת ההשפלה, ומשרטט מתווה ראשוני להמרת הסדר המשפטי הקיים, בו נשמרת נחיתותן של נשים, בסדר חדש. המחקר מפתח פרדיגמה חדשה, חלף פרדיגמת ההסכמה, לעיצוב הממשק שבין מין ומשפט, באופן התורם לתיאורטיזציה של מיניות אנושית - גברית ונשית - במונחים חיוביים. לפי ההמשגה המוצעת, מיניותן של נשים תומר מאתר של סכנה, פגיעות וחולשה למקור של עונג, מימוש עצמי והעצמה.