עו"ד יישמע? — על פרקליטים ועורכי־דין

משפטים: כרך כה
אביעד הכהן

שני מונחים מקבילים משמשים בלשון העברית לתיאור המשפטנים המופיעים באולמות בתי המשפט: עורך־דין ופרקליט. המאמר מתחקה אחרי מקורותיהם של המונחים, ומגלה כי במקורם שימשו במשמעות שונה לחלוטין מזו הנהוגה כיום. ״עורך הדין״ נתייחד בראשיתו לציון רב הדיינים, גדול השופטים, ובחלוף העתים היה לכינויו של מורשה בעלי הדין המציג את טענותיהם בבית המשפט ומחוצה לו. ה׳׳פרקליט׳׳ ששימש במקורו ככינוי לסניגורו של הנאשם, הפך והיה במדינת ישראל כינוי לאנשי התביעה, הקטיגוריה. המאמר מנסה לבחון את תולדות המונחים השונים, לפי החלוקה לתקופות השונות, מצביע על התמורות שחלו בשימוש בהם במקורות השונים (למן התנ׳׳ך, ספרות חז״ל, ספרות הפיוטים, ספרות השו״ת ועד לספרות העברית בת זמננו) ומציע פיתרון אפשרי להבהרת רקען של תמורות אלה.