האחריות לגניבת מכונית מתוך חניון - קשר השמירה ובעיותיו

משפטים: כרך יא
יצחק אנגלרד

מעשה בבעל מכונית שהחנה את מכוניתו בחניון סגור והשאיר בה את המפתחות. המכונית הוצאה מתוך החניון על־ידי גנב מבלי שהאדם שהופקד על החניון הבחין בזהות הנוהג. המכונית נמצאה ניזוקה ובעלה תובע פיצויים מאת בעלי החניון, לכאורה עובדות פשוטות למדי, אך מקרים אלה של גניבת מכוניות מתוך חניונים עוררו בעיות קשות בשיטות משפט רבות בעולם. לפנינו דוגמה מובהקת לבעיה עניינית בעלת אופי טיפוסי החומקת מפתרון אחיד ופשוט, על אף הניסיונות המגוונים ביותר לתופסה בצבת מושגי המשפט ומוסדותיו. תופעה אוניברסלית זו היא עדות לכך כי מאחורי העובדות עומדת בעיה מהותית הדורשת הכרעה ערכית על רקע של ניגוד בין אינטרסים לגיטימיים המקשה על ההחלטה. באופן כללי ביותר הבעיה העיקרית היא האם בעל החניון מקבל על עצמו תמורת התשלום את שמירת הרכב החונה בחניון, או שמא אין הוא מסכים אלא להעמיד לרשות בעל הרכב מקום חניה. במלים אחרות, האם לפנינו קשר של שמירה במסגרותיו השונות או קשר של שכירות. בשאלה זו ממש מתלבטות שיטות המשפט השונות בעולם כולו.