התנגשות אפשרית בין הגבלים עסקיים לבין ניירות ערך - חובת הגילוי כהסדר כובל

משפטים: כרך מו
חגית בולמש

מאמר זה עוסק בהתנגשות האפשרית בין דיני ניירות ערך לדיני ההגבלים העסקיים בכל הנוגע לחובת הגילוי ולהחמרה באכיפה בעניין זה מצד רשויות ההגבלים העסקיים בישראל ובעולם בנוגע לגילויים פומביים חד-צדדיים של מידע מסחרי רגיש. הדיון בהתנגשות זו מועט ביותר, בין היתר בשל ההפרדה האסדרתית הקיימת בין התחומים השונים ובשל המטרות השונות שהיו בבסיס אסדרה זו, שגרמה להפרדה גם בכתיבה האקדמית בין תחום ניירות ערך לתחום ההגבלים העסקיים. מאמר זה בא לחדש בנושא זה ולהציג את הממשק הבעייתי בין הדינים ואת הדרך שבה ראוי לאזן בין המטרות המתנגשות של הדינים.