הצעת חוק העונשין - אל ציבור המשפטנים

משפטים: כרך י

שר המשפטים שמואל תמיר פונה לציבור המשפטנים בהצגת הצעת חוק העונשין, ובהזמנה לעיין בה ולתרום מהערותיהם ומהצעותיהם המנוסות. הצעת החוק כוללת את פרקים א'-ג' להצעת החוק, ואת דברי ההסבר המתלווים להם.