הודעת הפיטורים המוקדמת — שאלות פתוחות

משפטים: כרך יב
חנה הרדוף

סוגיית הודעת הפיטורים המוקדמת היא נקודת מפגש בין דיני העבודה לדיני החוזים. ההודעה המוקדמת על פיטורים היא מוסד מושרש שאין עליו עוררים. בכל שנה מוגשים לבית הדין לעבודה מאות כתבי תביעה הכוללים תביעה לתשלום חלף הודעה מוקדמת. אף־על־פי כן מועט ביותר מספר פסקי הדין שפורסמו — הן של בתי המשפט והן של בית הדין לעבודה — הדנים בהודעה המוקדמת. הנושא לא זכה לניתוח משפטי יסודי. מכאן האתגר לבחון את היבטיו השונים ומכאן המניע לכתיבת מאמר זה. המאמץ נראה כדאי משום שסוגייתנו, למרות היקפה המצומצם, מיטיבה להדגים רבות מהבעיות המשפטיות המתעוררות בתביעות שעילתן פיטורים שלא כדין, כלומר, פיטורים תוך הפרת חוזה העבודה.