השבוע פורסמה חוברת נ(1) של כתב העת משפטים

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

אהוד גוטל ויובל פרוקצ'יה, "הניזוק הבלתי סביר: אשם תורם, הקטנת הנזק, ודיני הנזיקין"

אלעד אורג, "חובתם של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור"

גיא דוידוב, "התניה על סטטוס ״עובד״ והשלכותיה"

אורנה אליגון דר, "הוכחת עבירת האינוס: האם הרפורמות הראייתיות הצליחו לשרש את מיתוסי האונס?"

לאון יהודה אנידג'ר, "לקראת עיצובם של משטרי ממשל תאגידי יחסיים בישראל"

שי פרבר, ""ידיד בית המשפט" במשפט הפלילי – האיזון הראוי בין זכויות נפגעי עבירה לבין זכויות מעורבים בפלילים"

 

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!