האשראי הדוקומנטרי: מרמה במכר ומרמה במסמכים

משפטים: כרך יז
יואב דותן

האשראי הדוקומנטרי הוא טכניקה בנקאית המשמשת בעיקר מכשיר תשלום בעסקאות מכר טובין בינלאומי. החשיבות הפרקטית של האשראי הדוקומנטרי נובעת מכך, שזהו אחד המכשירים הנפוצים ביותר המשמשים לביצוע עסקאות בינלאומיות. מנקודת־ראות משפטית, הדיון באשראי הדוקומנטרי הוא מעניין בגלל חשיבותו בפרקטיקה הבנקאית ובגלל ייחודו כמכשיר מסחרי מיוחד שפותח על־ידי הפרקטיקה הבנקאית הבינלאומית במשך מאות שנים, ונשלט כיום על־ידי מערכת כללים בינלאומית ואוטונומית המסדירה את רוב האספקטים המסחריים והמשפטיים הקשורים אליו,