עדות קטין בעבירות מין - בחינה מחדש

משפטים: כרך יח
שי ניצן

החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955, שהינו פרי יצירה ישראלית חדשנית, נועד לטפל בבעיית העדתם של קטינים נפגעי עבירות־מין בבית־המשפט. על-פי החוק, קטין המעורב בעבירה נגד המוסר, תורשה העדתו בבית-משפט רק על-פי הרשאה של חוקר-נוער. קטין שנאסרה העדתו, תיגבה עדותו על-ידי חוקר-הנוער עצמו אשר יגישנה כראיה לבית המשפט.  במהלך רשימה זו, לאחר שנבדוק את השיקולים השונים בעד ההסדר הקבוע בחוק וכנגדו, ולאחר שננתח בעיות חשובות שהתעוררו בפסיקה בקשר ליישומו של החוק, נבחן הצעות שונות לשינויים בחוק, הן באשר לקטין שהורשתה העדתו והן באשר לקטין שחוקר־הנוער אסר על העדתו בפני בית־המשפט.