הפועל לשמירת עניין הזולת

משפטים: כרך כד
חנוך דגן

מאמר זה עוסק בהיבטים הממוניים שמעוררת פעולה חד צדדית לשמירת עניין הזולת. הסדרתה המשפטית של שאלה זו מחייבת סדרה של הכרעות ערכיות. הערכים המרכזיים המשפיעים על הפתרון המשפטי הם אוטונומיית הרצון של הפרט מזה והרצון בהשרשת דאגה לזולת (לעתים אף למורת רוחו) מזה. עיון תיאורטי במשתנים אלו מהווה את המפתח לבירור התשתית הערכית שבבסיס סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל׳׳ט—1979. תשתית זו בתורה היא המסד התאורטי לפרשנותו של הסעיף ולהשלמתו.

מאמרים נוספים בתחום