מכתבים למערכת, לעניין ההגנה על הפרטיות בפרסומי בית־המשפט

משפטים: כרך יט
נחמן אמיתי

מאמרו המעניין של תומר מוסקוביץ (משפטים יח 431) מזכיר גם את פסקי־הדין של בתי הדין המשמעתיים על־פי חוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א— 1961. נראה לנו כי המחבר לא דק פורתא, ומן הראוי להרחיב את הדיון דוקא בסוגיא זו.