שיח הזכויות, פופוליזם והתגובה לפשיעה בחברה הערבית: על הצורך בהגנה חוקתית משודרגת על זכויות בפלילים (סימפוזיון על אתר / גיליון כא)

יואב ספיר

שלוש מגמות עכשוויות מגבירות את החשש לפגיעה בזכויותיהם של חשודים, נאשמים ומורשעים ומחזקות את הצורך בהגנה חוקתית על זכויות בפלילים. המגמה הראשונה היא הביקורת הנשמעת בבית המשפט העליון על שיח הזכויות בהליך הפלילי; השנייה היא עלייתו של הפופוליזם הפוליטי העכשווי; המגמה השלישית היא הפשיעה בחברה הערבית והתגובות לה, שמתמקדות בהחמרת הענישה ובמתן סמכויות שיטור חדשות וחריגות. הרשימה מתארת את המגמות ואת החששות שהן מעלות, ועל רקען מתייחסת לשלושה חסרים עיקריים בהצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי - העדרו של עקרון בהירות החוק הפלילי; העדר התייחסות לזכות לייצוג במימון המדינה; והתייחסות חלקית ביותר לשלב הענישה, שאינה כוללת איסור על ענישה לא פרופורציונאלית, התייחסות לשלב נשיאת העונש, ואיסור מפורש על עונש המוות. המדובר בחסרים מהותיים, שמתבקשת השלמתם, גם אם בסופו של דבר ייבחר מודל חקיקתי המעדיף מינימליזם ועמימות על פני בהירות ופירוט. זאת במיוחד על רקע המגמות והתהליכים המפורטים בחלקה הראשון של הרשימה. אמנם, ניתן יהיה להשלים את החסרים האמורים גם בדרך של פרשנות חוקתית, אך דרך המלך היא פירוט הזכויות האמורות במפורש בחוק היסוד.  אל מול החסרים המשמעותיים, הצעת החוק כוללת סעיף שמירת דינים שקשה להצדיקו. סעיף כזה הוא מרחיק לכת, בלתי נחוץ לשם השגת מטרותיו ומזיק. סעיף שמירת דינים זמני, יכול לתת מענה טוב לחששות השונים ולאפשר תקופה ראויה של הערכה מחודשת של הדינים שמבקשים לשמר או לשנות, מבלי לוותר על האידיאל של אמת מידה חוקתית אחידה.