עקרונות יסוד בהליך הפלילי: הזכות לפיקוח שיפוטי הדוק על הליכי המעצר אגב סעיף 10(ג) להצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי (סימפוזיון על אתר / גיליון כא)

חיה זנדברג

הזכות לפיקוח שיפוטי הדוק משמעה שכל אימת שבמסגרתו של הליך פלילי הרשות פוגעת או מבקשת לפגוע בזכות מזכויות החשוד או הנאשם, הדבר חייב להיות נתון לביקורת שיפוטית הדוקה ורציפה, כחלק מהתפיסה החוקתית הרואה בביקורת שיפוטית ערובה חיונית להגנה על זכויות האדם. בסעיף 10(ג) להצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי מוצע לקבוע כזכות חוקתית ש"כל עצור זכאי שיביאוהו בהקדם האפשרי לפני רשות שיפוטית". הצעת חוק-היסוד מבקשת אפוא להעניק לבוש חוקתי לזכות להבאה דחופה בפני רשות שיפוטית לאחר המעצר הראשוני. זוהי אכן זווית מרכזית של הזכות לפיקוח שיפוטי הדוק שיסודה בהשקפה לפיה המעצר הראשוני הוא המטלטל והפוגעני ביותר וביחס אליו החשיבות בהבאה דחופה בפני רשות שיפוטית היא חיונית והרת גורל במיוחד.

ברשימה זו תוצג התפתחותה ההדרגתית של הזכות לפיקוח שיפוטי הדוק במהלך השנים תוך עיון במשפט המשווה, ותועלה הטענה כי הזכות עברה במהלך השנים תהליך אבולוציוני של קריסטליזציה והתגבשות. תהליך זה מוביל לכלל מסקנה שהצעת חוק-היסוד משקפת התפתחות חוקתית חשובה ומתחייבת.

לצד זאת, יובהר ברשימה כי הזכות לפיקוח שיפוטי הדוק היא רחבה ואין היא מוגבלת למעצר הראשוני בלבד, והיא אף חלה בעניינם של מי שאינם עצורים וביחס לזכויות נוספות של חשודים ונאשמים.