כוחו של השוק: התביעה הייצוגית מכוח חוק ההגבלים העסקיים

משפטים: כרך לז
אמיר ישראלי

מנגנון התביעה הייצוגית המצוי בחוק ההגבלים העסקיים (וכיום בחוק תובענות ייצוגיות) הוא מנגנון חשוב מאין כמותו להרתעת עוסקים מפני עבירה על הוראות חוק ההגבלים. אכיפתו של חוק זה חשובה במיוחד שכן הוראותיו מיועדות לשמר את התחרות החופשית בשווקים השונים. בהתאם לתפיסה זו כינה הנשיא ברק את חוק ההגבלים ״מגנא־כרטא של זכויות הצרכן״. בפסק הדין בעניין רייס פירש בית המשפט העליון את התנאים לאישורה של תביעה ייצוגית באופן מצמצם מאוד, שיש בו כדי לסגור את הדלת מפני הגשת תביעות ייצוגיות הגבליות בכלל ותביעות ייצוגיות בעילת ״מחיר בלתי-הוגן" - אחת העילות המרכזיות המצויות בחוק - בפרט. במאמר זה המחבר עומד על הפרשנות הראויה לתנאים לאישורה של תביעה ייצוגית הגבלית - לגישתו, פרשנות מרחיבה כמו שאומצה בעניין רייס.