בית משפט כלכלי וקו הגבול שבין ניהול כושל לניהול חובל

משפטים: כרך מז
זוהר גושן

מדוע נחוץ בית משפט המתמחה בדיני חברות? מאמר זה בוחן את תפקידו של בית משפט בהסדרת היחסים שבין בעלי המניות לבין עצמם (בעל שליטה מול מיעוט) ובין בעלי המניות לבין המנהלים, ומסביר היכן ומדוע נדרשת המומחיות מצד בית המשפט. המומחיות העיקרית הנדרשת מבית משפט היא היכולת להבחין בין מקרים של "ניהול כושל" (mismanagement) לבין מקרים של "ניהול חובל" (self-dealing). בעוד מומחיותו של בית המשפט במקרים של ניהול כושל תתבטא בהימנעות מהתערבות והותרת ההסדרה של נושאים אלו לבעלי המניות, במקרים של ניהול חובל המומחיות השיפוטית תתבטא בהתערבות וביכולת לקבוע מחיר הוגן לעסקאות שנעשו שלא בתנאי שוק.