חישוב פיצויי ציפייה במיזמים עתירי סיכון

משפטים: כרך מז
קובי קסטיאל, יותם קפלן

קביעת פיצויי ציפייה בגין הפרת חוזה הנוגע למיזם עתיר סיכון, דוגמת מיזם של חיפושי גז ונפט או מיזם היי-טק, הינה סוגיה מורכבת, שחרף חשיבות מיזמים אלו לכלכלה הישראלית טרם זכתה לניתוח מעמיק בפסיקה. אנו מספקים תשתית תאורטית לקביעת פיצויי ציפייה במקרים מסוג זה ומנתחים לאורה את הפסיקה בישראל. אנו מראים כי הכלים הדוקטרינריים שפותחו בפסיקה בהקשר של קביעת פיצויי ציפייה, ובכללם הפחתה אינטואיטיבית של סכום הפיצוי והענקת גמישות בקביעת מועד הפיצוי, אינם מספקים מענה הולם לקביעת פיצויים במקרה של מיזמים עתירי סיכון. כלים אלה אינם מבטאים במדויק את ממד הסיכון שבהשקעה המקורית, וכן הם עשויים להביא לעירוב בעייתי בין מסלולי פיצוי שונים.