אנטומיה של התאגדות מקצועית

משפטים: כרך כו
פרנסס רדאי

המאמר דן בתפקידה של ההתאגדות המקצועית בשלהי המאה העשרים, תוך כדי בחינת המדיניות הנורמטיבית הראויה ולאור זכויות־יסוד האדם. הוא מבקר את המעבר מהמדיניות הקיבוצית לאינדיבידואליזם ולניאו־ליברליזם בפסיקה בישראל ובאנגליה ומנתח את הסיכונים במתן הכרה לעמותות שאינן מיועדות לייצג עובדים במערכת המשא ומתן הקיבוצי.