"הכנה" כמידה של "כוונה תחילה" - גלגול איטי אך הכרחי

משפטים: כרך כו
ש"ז פלר

ההכרעה בנושא מהות ה״הכנה״ ועיתויה, כמידה טבועה ב"כוונה תחילה" המוגדרת בסעיף 301 לחוק העונשין, צריכה להתבטא בשינוי פורמאלי של ההלכה הפסוקה בנדון. זה יהיה לא יותר מאשר ״גילגול״, אמנם איטי אך מחוייב טבע הדברים. עניין זה עלה לאחרונה בפסיקתו של בית המשפט העליון אך לא זכה לדיון או להכרעה ראויים.