מגבלותיה של המערכת המשפטית

משפטים: כרך יג
סטיבן גולדשטיין

ביום זה, הראשון לשנת הלימודים החדשה, שתבוא עלינו לטובה, מטבע הדברים להוטים כולנו למקצוענו ומלאים ציפיות לגבי התועלת שתבוא ממנו, הן התועלת האישית שיפיק כל אחד מאתנו והן התועלת החברתית שנוכל להביא לחברתנו באמצעות המקצוע הנלמד. ואל לי לקלקל את האווירה הזאת. יתרה מזו, אין להכחיש, לא את הסיפוק האישי שניתן למשפטן להפיק מעיסוקו ולא את חשיבותם של המשפט ושל המשפטנים בקידום החברה. יחד עם זאת, רצוני לדון אתכם הערב בצד השני של המטבע הקשור עם התועלת החברתית הנובעת מהמשפט. וכוונתי לבעיות ולסכנות הנובעות מהסתמכות יתר על המערכת המשפטית, ומציפיות מופרזות לגבי יכולתו של המשפט לפתור בעיות חברתיות קשות ומורכבות. הדיון יתרכז בשלושה נושאים הנראים לי חשובים ועכשוויים במדינת ישראל של היום: (א) הסתמכות יתר על המערכת המשפטית בכללותה לעומת מערכות חברתיות אחרות; (ב) ציפיות מופרזות לגבי יכולתה של הרשות השופטת לקדם את החברה; (ג) הסתמכות יתר על הדין הפלילי ויישומו כמבטא את הנורמות החברתיות המחייבות, במיוחד בקשר עם התנהגותם של אנשי ציבור.