מיסוי אופציות בעסקאות מקרקעין

משפטים: כרך כו
ישי בר

מאמר זה יעסוק במיסוי אופציות על נכסי־מקרקעין. לטענתנו, אופציות על נכסי־מקרקעין אינן שונות מבחינה מהותית מאופציות שבהן נכס־הבסיס, נשוא האופציות, איננו נכס נדל״ן, ועל־כן יש למסותן באותו אופן שבו ממסים אופציות ״רגילות״, היינו: על־פי פקודת מס הכנסה. עמדת רשויות־המס, שלפיה יש למסות כותב אופציית־רכישה, שהוא הבעלים של יוצרת הסדר חלקי — נכס־המקרקעין, נשוא האופציה, במס שבח מקרקעין החל רק על סוג אחד של אופציות (רכישה) וגם אז, רק על אופציות הנכתבות על־ידי הבעלים של נכס־הבסיס (המקרקעין).