על סמכויות הכנסת בתחום החוקתי

משפטים: כרך כו
מאיר שמגר

ההתפתחויות בתחום המשפט החוקתי הישראלי בשלוש השנים האחרונות הולידו דוגמאות מעניינות לצמיחתן של קושיות משפטיות, שחלקן עדיין בשלב מחלוקת חכמים ואשר לגבי אחדות מהן אף ייתכנו, בשלב הנוכחי, כמה פתרונות חלופיים אפשריים. אתייחס לאחת מהן, שהיא אולי החשובה והנכבדה מכולן, והיא עניין מעמדה וסמכותה של הכנסת לחוקק הוראות חוקתיות, בין בצורת חוקה משולבת אחת בין בדרך חקיקת חוקי־יסוד נפרדים, שלהם מעמד־על בהשוואה לחקיקה הרגילה והכובלים את סמכותה של אותה כנסת ושל הכנסות שאחריה, בכל הנוגע לתוכנה של חקיקה מאוחרת יותר.