"כבוד השופט"

משפטים: כרך יא
יהושע ויסמן

כבוד הרופא, כבוד הכנר, כבוד קצין המשמרת, כבוד חבר הכנסת, כבוד מזכיר ההסתדרות - לגבי כל נושאי התפקידים המכובדים האלה נשמע ה״כבוד״ זר, בלתי טבעי, אך כשאנו אומרים ״כבוד השופט״ מחליק הדבר על אוזנינו, בלא כל צרימה. הורגלנו לפנייה זו, והיא נשמעת טבעית. שמא כדאי לבדוק מדוע כך הם פני הדברים? כמה מן הדברים שהעליתי אגב בדיקת שאלה זו בכוונתי להביא בפניכם.