השופט יואל זוסמן: עם פרישתו מבית המשפט העליון

משפטים: כרך י
יצחק זמיר

מתוך דבריו של פרופ' יצחק זמיר, היועץ המשפטי לממשלה, לרגל פרישתו משיפוט של שופט בית המשפט העליון - יואל זוסמן.

"בשנות החמישים הראשונות הצטרפה לבית המשפט העליון קבוצה של שופטים חדשים: גויטין, זוסמן, לנדוי, ברנזון וויתקון, ולאחר מכן חיים כהן. עד מהרה נתברר שבית המשפט העליון, בהרכב זה, נעשה כוח שיכול היה לעמוד על עקרונות בפני כל רשות אחרת, שהכוח הזה מופעל בתבונה ובאומץ כדי להדריך את הממשלה במסלול של החוק, הסבירות וההגינות; שבבית המשפט, ואולי רק בבית המשפט, יכול הפרט להתמודד עם השלטון על מישור אחד, של כללים ועקרונות, ואף לצאת כשידו על העליונה. כשאנחנו בוחנים היום את רמתו והישגיו של בית המשפט העליון, כשאנחנו רואים אותו כנגד רשויות אחרות במדינה, כשאנחנו משווים אותו לבתי משפט עליונים בטובות שבמדינות, כמו אנגליה וארצות הברית, אנחנו יכולים להיות גאים וצריכים להיות אסירי תודה. התודה נתונה לקבוצה קטנה של שופטים שהתוו את הדרך. השופט זוסמן הינו אחד הבולטים שבהם.

השופט זוסמן הטביע חותם בולט על ההלכה המשפטית: שורה ארוכה של פסקי דין חדשניים שיצאו מתחת ידו, מנוסחים בלשון מדויקת ובהירה, העושה את העקוב למישור, הרי הם נחלת הכלל. הוסף לכך את הספרים שחיבר, על סדר הדין האזרחי, על שטרות ועל בוררות, שכל אחד מהם נעשה מורה נבוכים בתחומו, ומאמרים שכתב בנושאי משפט אחרים. על כל אלה הביעה המדינה את הערכתה שהעניקה לשופט זוסמן את פרס ישראל למשפט. אך יש גם הערכה שהיא נחלתה של קבוצה קטנה יותר של אנשים שהכירו את השופט זוסמן באופן אישי. ביניהם תלמידיו בפקולטה למשפטים שהעריצו את פרופ׳ זוסמן כמורה בדיני שטרות, דיון אזרחי ובוררות, לא רק כמורה שתורתו סדורה וברורה, אלא גם כאדם שמכבד כל אדם אחר ומחשיב כל דעה לגופה. יותר מזה למדו לאהוב ולהעריך אותו המתמחים שלו בבית המשפט, שנתן להם לחוש שהם כחברים לו. החכמה והשנינות שלו, כפי שבאו לידי ביטוי בפסקי הדין, חברו בחיי יומיום אל חום ופשטות, שהקסימו את כל קרוביו. חבל שהשופט זוסמן פורש מן השיפוט".