השבוע פורסמה חוברת נ(3), חוברת היובל, של כתב העת "משפטים"

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

אהרן ברק ויצחק זמיר "במלאת חמישים שנה לכתב העת"

אלכס שטיין "המשפט כדיסציפלינה אוטונומית"

אריאל בנדור והדר דנציג-רוזנברג "חמישים שנות משפטים: שינויים בהרגלי הכתיבה"

אלעד סלומינסקי ואיתי פלדור "עילת הקשירה בדיני התחרות: היבטים קוגנטיביים והתנהגותיים"

אהוד גוטל, ליאת דאשט ויובל פרוקצ'יה "מתואמים או משלימים? דיני הנזקין והפסיקה בבג"ץ"

מרים גור-אריה "זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי"

עמית פונדיק ואוריאל רוס "יחסי מין בתמורה: האם נתן להצדיק את התערבות המשפט הפלילי בעולם הזנות?"

דוד גליקסברג "שמואל יוסף עגנון - 'על המסים'"

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!