השבוע פורסמה חוברת נ(2) של כתב העת משפטים

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

רונית לוין-שנור, "ללא תקנה: על "תקנת השוק" במקרקעין באזור יהודה והשומרון" 

חגי ויניצקי, "תקנת השוק בעסקאות עם הממונה על הרכוש הממשלתי ביהודה ושומרון"

איתן קידרון, "קלון כאכיפה מנהלית – דוקטרינת איסור כהונה"

עמרי בן-צבי, "הקהילה החוקתית: על הקשר בין מעמד אזרחי לזכויות יסוד"

אסף אקשטיין, "הדירקטוריון – פרופיל: תאוריה, ראיות ומדיניות"

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!